Niezwykle udany był sobotni festyn zorganizowany przez Radę Osiedla i Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic. Sprzyjająca pogoda i wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, ściągnęły tłumy mieszkańców naszego osiedla.

Więcej zdjęć: TUTAJ

 

8 stycznia zebrała się Rada Osiedla Czechowice. Omówiono następujące sprawy:

 • Gliwicki Budżet Obywatelski; Rada złoży cztery wnioski:
  • Naprawa - remont łącznika drogi pomiędzy ulicami Kolejową i Nad Łąkami
  • Budowa siłowni na wolnym powietrzu obok placu zabaw
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jagodowej
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich pomiędzy ulicami Jagodową
   i Kolejową
 • Propozycja zorganizowania spotkania z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta
 • Zmiana oznakowania przy wjeździe z ulicy Jagodowej na Kolejową
 • Ustalono terminy imprez osiedlowych w 2018 roku:
  • 16 czerwca – festyn rodzinny
  • 16 wrzesień – Msza Św. Dożynkowa
  • 6 grudnia – Mikołaj
  • 9 grudnia – Opłatek dla seniorów
 • Wolne wnioski:
  • usunięcie piasku z dna cieku wzdłuż ulicy Kolejowej
  • zbadanie sprawy remontu Krzyża Bożej Męki przy ulicy Kolejowej
 • Ustalono termin następnego zebrania: 12 lutego 2018 r.

Protokół nr 22


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Podczas ostatnich trzech posiedzeń Rady Osiedla Czechowice poruszano następujące tematy:

04 września:

 • organizacja Mszy Dożynkowej i poczęstunku
 • zakończenie remontu ogrodzenia koło kaplicy
 • wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego
 • sprawa remontu łącznika ulicy Kolejowej
 • zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Toszeckiej -interwencja mieszkańców
 • wprowadzenie stref zamieszkania na niektórych ulicach osiedla
 • łącznik ulicy Borówkowej z Ziemięcicką

        Protokół 19/2017

02 października:

 • spotkanie z Mikołajem -6 grudnia
 • Opłatek dla Seniorów -3 grudnia
 • przedłużający się remont przepustu pod ulicą Toszecką
 • egzekwowanie przepisów w strefie ograniczonej prędkości
 • ustawa antysmogowa i dofinansowania w Gliwicach

          Protokół 20/2017

 

06 listopada:

 • organizacja spotkania z Mikołajem -zmiana terminu na 5 grudnia
 • organizacja Opłatka dla Seniorów
 • zakończenie działalności piekarza z powodu podniesienia opłaty targowej
 • problemy na ulicy Toszeckiej spowodowane remontem przepustu

        Protokół 21/2017

Następne posiedzenie Rady Osiedla Czechowice zaplanowano na 8 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00.