Drukuj

 

Niestety, wyborów w Czechowicach nie będzie. Okazało się, że spośród 15 kandydatów do Rady Dzielnicy dwie osoby nie są zameldowane w Czechowicach, co uniemożliwia kandydowanie. Podczas zbierania wniosków każdą z kandydujących osób pytaliśmy o zameldowanie i każda z tych osób potwierdziła, że ma meldunek na stałe w Czechowicach i że jest w spisie wyborców. Niestety nie była to prawda.

Protokół ze sprawdzenia zgłoszeń kandydatów

22 listopada 2020 r. dodatkowe wybory odbyły się w Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi.

Następne wybory do Rad Dzielnic odbędą się do 12 miesięcy po wyborach do Rady Miasta, a obecna kadencja Rady Miasta kończy się w roku 2023. Tak więc przez najbliższe cztery lata nie będziemy mieli w Czechowicach bardzo ważnego organu reprezentującego mieszkańców naszej dzielnicy.

Do zadań Rady Dzielnicy należy między innymi:
 

Odsłony: 1364