Niestety, wyborów w Czechowicach nie będzie. Okazało się, że spośród 15 kandydatów do Rady Dzielnicy dwie osoby nie są zameldowane w Czechowicach, co uniemożliwia kandydowanie. Podczas zbierania wniosków każdą z kandydujących osób pytaliśmy o zameldowanie i każda z tych osób potwierdziła, że ma meldunek na stałe w Czechowicach i że jest w spisie wyborców. Niestety nie była to prawda.

Protokół ze sprawdzenia zgłoszeń kandydatów

22 listopada 2020 r. dodatkowe wybory odbyły się w Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi.

Następne wybory do Rad Dzielnic odbędą się do 12 miesięcy po wyborach do Rady Miasta, a obecna kadencja Rady Miasta kończy się w roku 2023. Tak więc przez najbliższe cztery lata nie będziemy mieli w Czechowicach bardzo ważnego organu reprezentującego mieszkańców naszej dzielnicy.

Do zadań Rady Dzielnicy należy między innymi:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Dzielnicy
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Dzielnicy
 • opiniowanie planów inwestycji i remontów na terenie Dzielnicy, realizowanych przez Miasto
 • opiniowanie zmian w sieci szkół
 • opiniowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie Dzielnicy
 • formułowanie wniosków do budżetu Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania
 • formułowanie wniosków w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy
 • wyrażanie opinii w konsultacjach
 • określanie trybu i formy zasięgania opinii mieszkańców Dzielnicy 

 

Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 22 listopada 2020 r. termin ponownych wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice i Wójtowa Wieś.

Kandydatów można zgłaszać do 1 października włącznie. Wymagane jest uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 25 mieszkańców dzielnicy. Aby wybory mogły się odbyć musi być zgłoszonych co najmniej 15 kandydatów.

Szczegóły są podane na stronie Urzędu Miasta.

Zebranie kandydatów do Rady Dzielnicy Czechowice odbędzie się 15 września o godzinie 18:00 w Starej Szkole w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1.

 


 

 

 

 

 

W Czechowicach nie ma Rady Dzielnicy.

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy Czechowice kadencji 2019-2024 wybory w dniu 7 kwietnia 2019 r. nie odbyły się.

Nie doszły do skutku również wybory dodatkowe, zaplanowane na 22 listopada 2020 roku. Ponownie było zbyt mało poprawnie zgłoszonych kandydatów. Więcej informacji

Kolejne wybory Rady Dzielnicy mają się odbyć w roku 2024.
 
Do 2019 roku działała w Czechowicach Rada Osiedla.

 

 

 

 

 

Kończy się kadencja obecnych Rad Osiedla. Wybory nowych rad odbędą się 7 kwietnia.

Miejska Komisja Wyborcza wydała w tej sprawie ogłoszenie:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rada Osiedla Czechowice poleca spotkanie:


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Niezwykle udany był sobotni festyn zorganizowany przez Radę Osiedla i Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic. Sprzyjająca pogoda i wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, ściągnęły tłumy mieszkańców naszego osiedla.

Więcej zdjęć: TUTAJ

 


 

 

 

 

 

8 stycznia zebrała się Rada Osiedla Czechowice. Omówiono następujące sprawy:

 • Gliwicki Budżet Obywatelski; Rada złoży cztery wnioski:
  • Naprawa - remont łącznika drogi pomiędzy ulicami Kolejową i Nad Łąkami
  • Budowa siłowni na wolnym powietrzu obok placu zabaw
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jagodowej
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich pomiędzy ulicami Jagodową
   i Kolejową
 • Propozycja zorganizowania spotkania z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta
 • Zmiana oznakowania przy wjeździe z ulicy Jagodowej na Kolejową
 • Ustalono terminy imprez osiedlowych w 2018 roku:
  • 16 czerwca – festyn rodzinny
  • 16 wrzesień – Msza Św. Dożynkowa
  • 6 grudnia – Mikołaj
  • 9 grudnia – Opłatek dla seniorów
 • Wolne wnioski:
  • usunięcie piasku z dna cieku wzdłuż ulicy Kolejowej
  • zbadanie sprawy remontu Krzyża Bożej Męki przy ulicy Kolejowej
 • Ustalono termin następnego zebrania: 12 lutego 2018 r.

Protokół nr 22


 

 

 

 

 

Podczas ostatnich trzech posiedzeń Rady Osiedla Czechowice poruszano następujące tematy:

04 września:

 • organizacja Mszy Dożynkowej i poczęstunku
 • zakończenie remontu ogrodzenia koło kaplicy
 • wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego
 • sprawa remontu łącznika ulicy Kolejowej
 • zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Toszeckiej -interwencja mieszkańców
 • wprowadzenie stref zamieszkania na niektórych ulicach osiedla
 • łącznik ulicy Borówkowej z Ziemięcicką

        Protokół 19/2017

02 października:

 • spotkanie z Mikołajem -6 grudnia
 • Opłatek dla Seniorów -3 grudnia
 • przedłużający się remont przepustu pod ulicą Toszecką
 • egzekwowanie przepisów w strefie ograniczonej prędkości
 • ustawa antysmogowa i dofinansowania w Gliwicach

          Protokół 20/2017

 

06 listopada:

 • organizacja spotkania z Mikołajem -zmiana terminu na 5 grudnia
 • organizacja Opłatka dla Seniorów
 • zakończenie działalności piekarza z powodu podniesienia opłaty targowej
 • problemy na ulicy Toszeckiej spowodowane remontem przepustu

        Protokół 21/2017

Następne posiedzenie Rady Osiedla Czechowice zaplanowano na 8 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

W poniedziałek, 4 września, odbędzie się pierwsze po wakacjach zebranie Rady Osiedla. Rozpoczęcie o godzinie 18:00 w Starej Szkole, ul. Nad Łąkami 1.


 

 

 

 

 

Główną nagrodą w loterii jest grill gazowy. Cena losu 5 zł w tym bon o wartości 2 zł na konsumpcję. Losowanie nagród od 19:30.

Nasz Festyn odwiedzi policjant ze Sznupkiem. W programie dla dzieci:

 • pokaz i warsztaty:
  • nauka kręcenia cyrkowymi talerzami, kolorowymi kiwido i poi, diabolo
  • taniec ze wstążkami
  • żonglowanie chustkami
  • chodzenie na mini szczudełkach
 • ruchowe zabawy z klaunami
 • konkurencje sportowe na wesoło
 • malowanie buziek

 

 

 


 

 

 

 

 

Na majowym posiedzeniu Rada Osiedla omawiała następujące sprawy:

 • legalność utylizacji osadów z oczyszczalni ścieków na polach przy ulicy Ziemięcickiej
 • zatwierdzone wnioski do Budżetu Obywatelskiego -doposażenie placu zabaw i budowa chodnika na Jagodowej
 • Święto Rodziny w Parku Chopina (20-21 maja)
 • festyn osiedlowy w Czechowicach (10 czerwca)
 • forum ławników (11 maja)
 • zmiana lokalizacji placu zabaw koło Starej Szkoły

Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 czerwca o godzinie 18:00.

PROTOKÓŁ


 

 

 

 

 

Na czerwcowym posiedzeniu Rada Osiedla omawiała następujące sprawy:

 • festyn osiedlowy w Czechowicach (10 czerwca)
 • plac zabaw przy Starej Szkole -projekt
 • wyposażenie świetlicy dla dzieci

Kolejne posiedzenie odbędzie się 4 września o godzinie 18:00.

PROTOKÓŁ


 

 

 

 

 

Do 27 kwietnia mieszkańcy Gliwic mogą wyrazić swoją opinię na temat wejścia miasta Gliwice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Opinię można wysłać ze strony internetowej lub w formie papierowej.

Więcej informacji jest na stronie Urzędu Miasta (kliknij w obrazek)


 

 

 

 

W poniedziałek, 3 kwietnia zebrała się Rada Osiedla Czechowice.
Głównymi tematami obrad były:

 • wywóz osadów z oczyszczalni ścieków na czechowickie pola i związany z tym odór
 • remont ogrodzenia terenu przy kapliczce
 • zakup wyposażenia świetlicy dla dzieci
 • sprawy festynu i loterii

Następne posiedzenie zaplanowano na 8 maja o godzinie 18:00.

Protokół 16/2017


 

 

 

 

  

Skład Rady Osiedla Czechowice w  kadencji 2015-2019:

  1. Gałąska Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, tel.: 32 238-88-85

  2. Gawlik Franciszek

  3. Gorlicki Daniel

  4. Kacprzyk Andrzej

  5. Kałuża Aleksandra

  6. Kasza Artur

  7. Kasza Karolina

  8. Skoczylas Agnieszka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla, tel.: 608-589-181

  9. Skoczylas Piotr

10. Szelka Andrzej

11. Szelka Elżbieta

12. Wachtarczyk Edward

13. Wachtarczyk Maria - Przewodnicząca Rady Osiedla, tel.: 602-429-207, 32 305-22-07

14. Wachtarczyk-Wielkopolan Aleksandra - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla

15. Waresiak Agata - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla, tel.: 604-132-295

 

Siedziba: 44-109 Gliwice, ul. Nad Łąkami 1, "Stara Szkoła".


 

 

 

 


 

 

 

 

 

W poniedziałek, 7 listopada 2016 r. odbyło się w Starej Szkole zebranie Rady Osiedla. Jak tylko otrzymamy protokół z tego posiedzenia to go tutaj zamieścimy.

Protokoły z ostatnich posiedzeń.