1. Utwardzenie nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole

Wartość: 140.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 57 (z puli podstawowej)                        

 

   Żródło: https://bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/gcop/gbo2022/zestawienia/wyniki-glosowania-gbo/pula-podstawowa.pdf

Pismo z 21 czerwca 2022:

"Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach ... informuje, iż obecnie trwają prace związane z opracowywaniem stosownej dokumentacji projektowej na zakres robót określony we wniosku złożonym w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Zakończenie prac przewidziane jest w 2022 r., zgodnie z założeniami Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego."