1. Utwardzenie nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole

Wartość: 140.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 57 (z puli podstawowej)                        

 

   

Żródło: https://bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/gcop/gbo2022/zestawienia/wyniki-glosowania-gbo/pula-podstawowa.pdf