W Czechowicach nie ma Rady Dzielnicy.

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy Czechowice kadencji 2019-2024 wybory w dniu 7 kwietnia 2019 r. nie odbyły się.

Nie doszły do skutku również wybory dodatkowe, zaplanowane na 22 listopada 2020 roku. Ponownie było zbyt mało poprawnie zgłoszonych kandydatów. Więcej informacji

Kolejne wybory Rady Dzielnicy mają się odbyć w roku 2024.
 
Do 2019 roku działała w Czechowicach Rada Osiedla.