Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia powróciła do Starej Szkoły w Czechowicach drewniana figura św. Jana Nepomucena, która przez ponad 3 lata znajdowała się w pracowni konserwacji zabytków w Tarnowskich Górach.

 

 

Według protokołu przekazania "Figura poddana została dezynfekcji i dezynsekcji, oczyszczono ją, usunięto wtórne, niezwiązane z podłożem przemalowania i szpachlowania, a zmurszałe drewno poddano strukturalnej impregnacji wzmacniającej".
Na większy zakres prac nie pozwalają na razie skromne środki finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, które jest właścicielem figury.

Figura św Jana Nepomucena pochodzi ze wsi Zarzecze, a jej historię i drogę do Czechowic opisał pięknie Marek Klimurczyk na stronie Gliwickich Metamorfoz.

Zarząd Stowarzyszenia będzie teraz czynił starania o wpisanie rzeźby do rejestru zabytków, co pozwoli na wystąpienie o fundusze na dalszą renowację.