1. Budowa siłowni zewnętrznej koło Starej Szkoły.
  Wartość: 60.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 81 (z puli podstawowej)


  Więcej zdjęć

 2. Wykonanie remontu drogi - części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową
  Wartość: 39.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 59 (z puli podstawowej) 3. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.
  Wartość: 40.800 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 2 (z puli dla aktywnych)

 

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski/2019