1. Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole.

Wartość: 100.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 51 (z puli podstawowej)

 

2. Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka

Wartość: 14.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 38 (z puli podstawowej)
Festyn nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa.

3. Zagospodarowanie terenu: usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami.

Wartość: 54.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 40 (z puli dla aktywnych)

 

 

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski/2020