Zakończony został nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zgłoszono 5 wniosków dotyczących osiedla Czechowice:

Wszystkie zgłoszone wnioski są dostępne na stronie: https://bip.gliwice.eu/strona=11034,,,

Teraz nastąpi procedura weryfikacji wniosków przez wyznaczone instytucje i 20 kwietnia będzie ogłoszona lista zweryfikowanych wniosków. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lista zadań do Budżetu zostanie ogłoszona 28 maja, a głosowanie będzie przeprowadzone w dniach 4-25 czerwca.