Gliwicki Budżet Obywatelski 2023 zakończył się w Czechowicach porażką.
W 2020 roku do GBO nie zgłoszono w Czechowicach ani jednego wniosku, w 2021 -jeden. W tym roku nastąpiła mobilizacja mieszkańców i wpłynęło 10 projektów. Spośród nich dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców a kilka dotyczyło tego samego tematu, więc na etapie weryfikacji formalnej zostały połączone w jeden. W efekcie pozostało ich pięć:
1.remont ulicy Strażackiej i Wakacyjnej
2.budowa chodnika na Strzelców Bytomskich
3. wyniesienie skrzyżowania Strzelców Bytomskich i Kolejowej
4. budowa chodnika na Jagodowej
5. zagospodarowanie terenu koło kaplicy św. Jana Nepomucena.
W wyniku merytorycznej weryfikacji wniosków wszystkie czechowickie projekty zostały odrzucone.
Remont ulicy Strażackiej i Wakacyjnej okazał się dwukrotnie droższy od budżetu naszej dzielnicy, a poza tym na ulicach tych planowana jest budowa sieci gazowej, więc ewentualny remont można wykonać po zakończeniu tej budowy.
Koszt budowy chodnika na Strzelców Bytomskich trzykrotnie przekraczał budżet dzielnicy.
Koszt budowy chodnika na Jagodowej czterokrotnie przekraczał budżet Czechowic.
Te trzy negatywne weryfikacje są zrozumiałe, lecz prowadzą do wniosku, że w najmniejszej dzielnicy Gliwic można w GBO przeprowadzić jedynie drobne projekty, a poważniejsze realizacje nie mają szans powodzenia z powodu zbyt małego budżetu.
Odrzucenie dwóch pozostałych projektów budzi sporo kontrowersji.
 
Budowa wyniesionego skrzyżowania Strzelców Bytomskich i Jagodowej została odrzucona z powodu przekroczenia kosztów o 9 500 zł, przy budżecie 162 000 zł, czyli o 5,86%. Dziwi wiara urzędników w taką precyzję w oszacowania kosztów, zwłaszcza jak się spojrzy na projekt z GBO 2022 (utwardzenie parkingu przy Starej Szkole), który wyceniono na 140 tys. zł, a wykonano za 66 tysięcy.
 
 
O budowę wyniesionego skrzyżowania, które poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych w tym ruchliwym miejscu, mieszkańcy od kilku lat wnioskowali do Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ale spotykali się z odmową z powodu braku funduszy. W ZDM poradzono aby złożyć wniosek do GBO, a później ten wniosek odrzucono z błahego powodu. Wniosek opiniował ... ZDM.
 
Sprawą wyniesionego skrzyżowania zainteresowała się radna, pani Krystyna Sowa. 20 grudnia skierowała ona wniosek do zastępcy prezydenta miasta Mariusza Śpiewoka o wykonanie tej inwestycji przez ZDM w roku 2023.
 
 
 
 
Równie kuriozalna jest sprawa odrzucenia wniosku o zagospodarowanie terenu koło kaplicy św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu Toszeckiej i Nad Łąkami. Ta sprawa, z powodu odwołania od negatywnej decyzji, jest bardziej rozbudowana i opiszę ją w oddzielnym artykule.
 
Andrzej Szelka

 

Pula podstawowa dla Czechowic na rok 2023 wynosiła 162.000 zł.

Żaden z projektów dotyczących Czechowic nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej. Również wszystkie odwołania zostały odrzucone.

W 2023 roku nie zostanie zrealizowany w Czechowicach żaden projekt GBO, a pieniądze, zgodnie z aktualnymi zasadami, przepadają na rzecz innych dzielnic.

W całym mieście złożono do GBO 243 projekty, w tym 10 projektów dotyczących Czechowic:

 • Numer Projektu: 17 - Remont ulicy Strażackiej i ulicy Wakacyjnej

 • Numer Projektu: 28 - Usytuowanie chodnika na ul. Jagodowej , oraz na ul. Strzelców Bytomskich oraz o położenie spowalniaczy na ul. Strzelców Bytomskich przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową

 • Numer Projektu: 36 - Remont ul Strażackiej

 • Numer Projektu: 38 -Remont ulicy Strażackiej

 • Numer Projektu: 39 - Jednostronna budowa chodnika na ul. Strzelców Bytomskich od skrzyżowania ulic Jagodowa i Strzelców Byt. do skrzyżowania z ul. Kolejową

 • Numer Projektu: 40 - Spowalniacze na ul. Strzelców Bytomskich

 • Numer Projektu: 96 - Wyniesienie skrzyżowania

 • Numer Projektu: 122 - Wyniesienie skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich i Kolejowej celem spowolnienia ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wsiadających w tym miejscu do autobusu szkolnego -zobacz artykuł na ten temat

 • Numer Projektu: 150 - Chodnik na Jagodowej

 • Numer Projektu: 154 - Zagospodarowanie terenu przy kaplicy św. Jana Nepomucena -część 2

 

Więcej informacji na stronie Centrum 3.0

 plik foto id: 1400012245

 

 

 

 

 

 1. Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole

Wartość szacowana 140.000 zł, wartość faktyczna: 66.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 57 (z puli podstawowej)                        

 

   Żródło: https://bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/gcop/gbo2022/zestawienia/wyniki-glosowania-gbo/pula-podstawowa.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 

Nie zgłoszono ani jednego projektu z terenu Czechowic do GBO na rok 2021.

Żródło: https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski


 

 

 

 

 

W latach 2015 i 2016, ze względu na sposób głosowania w ramach całego miasta, w Czechowicach nie zrealizowano żadnego projektu.