Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00 (I termin), a w razie braku kworum o godzinie 18:15 (II termin) w Starej Szkole w Gliwicach Czechowicach przy ul. Nad Łąkami 1.

Plan Zgromadzenia:

 1. Otwarcie.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 3. Wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku.

 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w minionym roku.

 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

 8. Dyskusja nad w/w sprawozdaniami.

 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań -uchwały.

 10. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty finansowej za 2018 rok.

 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2019/2020.

 12. Dyskusja nad planem pracy.

 13. Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na rok 2019/2020 -uchwała.

 14. Wolne wnioski.

 15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

 16. Zakończenie.

 

Materiały Walnego Zgromadzenia, w tym Sprawozdanie Finansowe, są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu (662 613 110).

 

Zapraszam w imieniu Zarządu SRCz

Andrzej Szelka, prezes

 

13 stycznia kilkanaście osób przybyło do Starej Szkoły na wspólne śpiewanie kolęd. Prowadził nas zespół "Danuta i Czesław".

Zdjęcia i filmy


 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 (I termin), a w razie braku kworum o godzinie 17:15 (II termin) w Starej Szkole w Gliwicach Czechowicach przy ul. Nad Łąkami 1.

W planie zebrania między innymi:

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na IX kadencję 2023-2026. 

Materiały Walnego Zgromadzenia, w tym Sprawozdanie Finansowe, są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu (662 613 110). 

Zapraszam w imieniu Zarządu SRCz

Andrzej Szelka, prezes