Podczas ostatniego, dorocznego przeglądu budynku Starej Szkoły, wykonanego jesienią 2016 roku, zostało wykazanych kilka usterek. Ponieważ budynek jest własnością Miasta Gliwice, to zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Wydziału Inwestycji i Remontów z prośbą o wykonanie części prac.

21 lutego br. odbyła się wizja lokalna w budynku Starej Szkoły, w wyniku której w dniu 28 lutego Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wystosował do Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic pismo z informacją, że w 2017 roku zostaną wykonane następujące prace:

  1. dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów
  2. instalacja poręczy przy schodach do piwnicy
  3. zabezpieczenie antykorozyjne słupów bramy wjazdowej

Po remoncie hydrantu i uzyskaniu w nim zgodnych z normą wartości ciśnienia i przepływu wody Stowarzyszenie będzie mogło zlecić wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Sprawę zawilgocenia piwnic oraz niedostatecznego ogrzania całego budynku powinno rozwiązać zainstalowanie w 2018 roku, na dachu Starej Szkoły, paneli fotowoltaicznych, które mają dać 25 MWh energii elektrycznej rocznie. Budynek przystosowany jest do ogrzewania tylko energią elektryczną ale ze względu na wysokie koszty budynek jest obecnie niedogrzany, co powoduje jego zawilgocenie. Instalacja paneli fotowoltaicznych, dających darmową energię elektryczną, została zaproponowana przez prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic jako wniosek do Budżetu Obywatelskiego. Jeśli mieszkańcy naszego osiedla poprą ten wniosek, to problem ogrzewania Starej Szkoły zostanie już za rok, przynajmniej częściowo, rozwiązany.