8 stycznia zebrała się Rada Osiedla Czechowice. Omówiono następujące sprawy:

 • Gliwicki Budżet Obywatelski; Rada złoży cztery wnioski:
  • Naprawa - remont łącznika drogi pomiędzy ulicami Kolejową i Nad Łąkami
  • Budowa siłowni na wolnym powietrzu obok placu zabaw
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jagodowej
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich pomiędzy ulicami Jagodową
   i Kolejową
 • Propozycja zorganizowania spotkania z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta
 • Zmiana oznakowania przy wjeździe z ulicy Jagodowej na Kolejową
 • Ustalono terminy imprez osiedlowych w 2018 roku:
  • 16 czerwca – festyn rodzinny
  • 16 wrzesień – Msza Św. Dożynkowa
  • 6 grudnia – Mikołaj
  • 9 grudnia – Opłatek dla seniorów
 • Wolne wnioski:
  • usunięcie piasku z dna cieku wzdłuż ulicy Kolejowej
  • zbadanie sprawy remontu Krzyża Bożej Męki przy ulicy Kolejowej
 • Ustalono termin następnego zebrania: 12 lutego 2018 r.

Protokół nr 22