Pula podstawowa dla Czechowic na rok 2023 wynosiła 162.000 zł.

Żaden z projektów dotyczących Czechowic nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej. Również wszystkie odwołania zostały odrzucone.

W 2023 roku nie zostanie zrealizowany w Czechowicach żaden projekt GBO, a pieniądze, zgodnie z aktualnymi zasadami, przepadają na rzecz innych dzielnic.

W całym mieście złożono do GBO 243 projekty, w tym 10 projektów dotyczących Czechowic:

  • Numer Projektu: 17 - Remont ulicy Strażackiej i ulicy Wakacyjnej

  • Numer Projektu: 28 - Usytuowanie chodnika na ul. Jagodowej , oraz na ul. Strzelców Bytomskich oraz o położenie spowalniaczy na ul. Strzelców Bytomskich przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową

  • Numer Projektu: 36 - Remont ul Strażackiej

  • Numer Projektu: 38 -Remont ulicy Strażackiej

  • Numer Projektu: 39 - Jednostronna budowa chodnika na ul. Strzelców Bytomskich od skrzyżowania ulic Jagodowa i Strzelców Byt. do skrzyżowania z ul. Kolejową

  • Numer Projektu: 40 - Spowalniacze na ul. Strzelców Bytomskich

  • Numer Projektu: 96 - Wyniesienie skrzyżowania

  • Numer Projektu: 122 - Wyniesienie skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich i Kolejowej celem spowolnienia ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wsiadających w tym miejscu do autobusu szkolnego -zobacz artykuł na ten temat

  • Numer Projektu: 150 - Chodnik na Jagodowej

  • Numer Projektu: 154 - Zagospodarowanie terenu przy kaplicy św. Jana Nepomucena -część 2

 

Więcej informacji na stronie Centrum 3.0

 plik foto id: 1400012245