Z powodu epidemii koronawirusa Budżet Obywatelski 2021

jest zawieszony do odwołania.

 

 

Prezydent Miasta ogłosił harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021:

do 3 kwietnia 2020
Ogłoszenie zarządzenia Prezydenta Miasta określającego formę i miejsce składania wniosków do GBO oraz kwotę przeznaczoną na realizację zadań w 2021 r.

6–20 kwietnia 2020
Nabór wniosków do GBO

15 czerwca 2020
Publikacja wyników oceny wniosków

lipiec–sierpień 2020
Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie

7–28 września 2020
Głosowanie

do końca października 2020
Ogłoszenie wyników głosowania

Żródło: https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski