Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy Czechowice kadencji 2019-2024, wybory w dniu 7 kwietnia 2019 r. nie odbyły się.

Również wybory dodatkowe, zaplanowane na 22 listopada 2020 rok, nie odbędą się ze względu na zbyt małą liczbę poprawnie zgłoszonych kandydatów. Więcej informacji

Kolejne wybory Rady Dzielnicy mają się odbyć w roku 2024.
 
Do 2019 roku działała w Czechowicach Rada Osiedla.