Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy Czechowice kadencji 2019-2024, wybory w dniu 7 kwietnia 2019 r. nie odbyły się.

 

Wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Czechowice został zaakceptowany przez Biuro Rady Miasta jako spełniający wymogi formalne.
Teraz czekamy na decyzję Rady Miasta, która określi termin wyborów.
Z uwagi na epidemię koronawirusa najbardziej prawdopodobny jest termin wrześniowy.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

Do 2019 roku działała w Czechowicach Rada Osiedla.