9 i 10 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łabędach odbyły się warsztaty zatytułowane „Pamięć i tożsamość – historia pamięcią przedmiotów pisana” oraz „Historia i pamięć – historia pamięcią przedmiotów pisana”. W zajęciach wzięła udział młodzież klas 4 i 5.

 

                                                                                                                                        foto: E. Kowalczyk-Lecibil

W ramach tego samego projektu "Łabędy -upamiętnienie dziedzictwa historycznego" przeprowadzono również warsztaty dla seniorów. Zwieńczeniem projektu jest wydanie monografii Łabęd zatytułowanej "Łabędy. Dzieje miejscowości i parafii" pod redakcją ks. prof. dra hab. Andrzeja Hanicha.

Więcej zdjęć

 


 

 

 

 

 

W listopadzie br. ukaże się monografia Łabęd -kilkusetstronicowe dzieło zbiorowe pod tytułem "Łabędy. Dzieje miejscowości i parafii".

Autorami artykułów tej monografii są profesjonalni historycy, pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz IPN, nauczyciele historii w łabędzkich szkołach, księża proboszczowie z Łabęd i dwóch pasjonatów historii lokalnej.


Redaktorem koordynującym jest ks. prof. dr hab Andrzej Hanich -profesor zwyczajny w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu, członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, autor 130 publikacji, w większości dotyczących historii Śląska Opolskiego i Kościoła na Śląsku Opolskim.