Po kilku miesiącach korespondowania i rozmów z różnymi wydziałami Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy informację z Wydziału Kultury i Promocji Miasta, że jeszcze w bieżącym roku zostaną przeprowadzone prace rekultywacyjne na naszym czechowickim boisku przy Starej Szkole.

Zadanie będzie wykonane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Mamy zapewnienie, że po przywróceniu boiska do bezpiecznego dla użytkowników stanu będzie ono nadal ogólnodostępne dla mieszkańców.