W poniedziałek, 3 kwietnia zebrała się Rada Osiedla Czechowice.
Głównymi tematami obrad były:

  • wywóz osadów z oczyszczalni ścieków na czechowickie pola i związany z tym odór
  • remont ogrodzenia terenu przy kapliczce
  • zakup wyposażenia świetlicy dla dzieci
  • sprawy festynu i loterii

Następne posiedzenie zaplanowano na 8 maja o godzinie 18:00.

Protokół 16/2017