28 czerwca 2018 roku w Starej Szkole obradowało Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic.

Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przyjęto także plan pracy na rok kolejny.

Wybrane dokumenty Zgromadzenia:

Pozostałe dokumenty, m. in.  lista obecności, sprawozdanie finansowe i uchwały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, po uprzednim umówieniu terminu z prezesem.