Czwartek, 7 września, był kolejnym dniem badań na stanowisku archeologicznym w Czechowicach. Dzięki uprzejmości kolegów z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Historycznego przeprowadzone zostało skanowanie gruntu georadarem.

Przebadano obszar o wymiarach 20x15 metrów, na którym znajdował się pierwszy wykop z odkrytymi fragmentami fundamentów, prawdopodobnie kościoła pod wezwaniem św. Jerzego. Surowe wyniki z georadaru zostaną teraz poddane obróbce komputerowej i mamy nadzieję, że w końcowym etapie otrzymamy obraz 3D podziemnych struktur znajdujących się na badanym obszarze.