Podczas październikowych badań archeologicznych na terenie ruin czechowickiego kościoła znaleziono ceglaną kryptę, w której spoczywały szczątki ludzkie. Niepełny szkielet w ułożeniu anatomicznym usytuowany był głową w kierunku zachodnim. Przy postaci znaleziono medalik, różaniec oraz kilka drobnych monet. Sposób pochówku może wskazywać, że była to postać zasłużona dla Czechowic -fundator kościoła, właściciel wsi, a może osoba duchowna.

Więcej informacji znajduje się w artykule na stronie Muzeum w Gliwicach.