Z powodu epidemii koronawirusa Budżet Obywatelski 2021

jest zawieszony do odwołania.

 

 

Prezydent Miasta ogłosił harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021:

do 3 kwietnia 2020
Ogłoszenie zarządzenia Prezydenta Miasta określającego formę i miejsce składania wniosków do GBO oraz kwotę przeznaczoną na realizację zadań w 2021 r.

6–20 kwietnia 2020
Nabór wniosków do GBO

15 czerwca 2020
Publikacja wyników oceny wniosków

lipiec–sierpień 2020
Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie

7–28 września 2020
Głosowanie

do końca października 2020
Ogłoszenie wyników głosowania

Żródło: https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski


 

 

 

 

 

W latach 2015 i 2016, ze względu na sposób głosowania w ramach całego miasta, w Czechowicach nie zrealizowano żadnego projektu.


 

 

 

 

 

 1. Doposażenie placu zabaw koło Starej Szkoły.
  Wartość: 97.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 146 (z puli podstawowej)


  Więcej zdjęć

 2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw.
  Wartość: 25.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 60 (z puli dla aktywnych)https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2018


 

 

 

 1. Projekt oraz budowa pierwszej części placu zabaw koło Starej Szkoły.
  Wartość: 75.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 232 (z puli podstawowej)


  Więcej zdjęć

 2. Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku Starej Szkoły
  Wartość: 10.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 18 (z puli dla aktywnych)

 3. Wyposażenie sali dla dzieci przy siedzibie Rady Osiedla w: stoliki i krzesełka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w piłkarzyki oraz w cymbergaja.
  Wartość: 2.500 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 13 (z puli dodatkowej Prezydenta Miasta)

 

https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2017


 

 

 

 1. Budowa siłowni zewnętrznej koło Starej Szkoły.
  Wartość: 60.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 81 (z puli podstawowej)


  Więcej zdjęć

 2. Wykonanie remontu drogi - części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową
  Wartość: 39.000 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 59 (z puli podstawowej)

 3. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.
  Wartość: 40.800 zł
  Ilość uzyskanych głosów: 2 (z puli dla aktywnych)

 

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski/2019