13 stycznia kilkanaście osób przybyło do Starej Szkoły na wspólne śpiewanie kolęd. Prowadził nas zespół "Danuta i Czesław".

Zdjęcia i filmy


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

W niedzielę, 21 października, wybieraliśmy prezydenta Gliwic, członków Rady Miejskiej oraz członków Sejmiku Województwa Śląskiego.

W Okręgu Wyborczym nr 1, obejmującym całe Czechowice, uprawnionych do głosowania były 592 osoby, a w głosowaniu udział wzięło 345 wyborców, co oznacza frekwencję 58, 28%.

W wyborach prezydenckich w Czechowicach, podobnie jak i w całych Gliwicach, bezkonkurencyjny okazał się, od 25 lat rządzący miastem, Zygmunt Frankiewicz:

 

28 czerwca 2018 roku w Starej Szkole obradowało Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic.

Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przyjęto także plan pracy na rok kolejny.

Wybrane dokumenty Zgromadzenia:

Pozostałe dokumenty, m. in.  lista obecności, sprawozdanie finansowe i uchwały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, po uprzednim umówieniu terminu z prezesem.