W niedzielę, 21 października, wybieraliśmy prezydenta Gliwic, członków Rady Miejskiej oraz członków Sejmiku Województwa Śląskiego.

W Okręgu Wyborczym nr 1, obejmującym całe Czechowice, uprawnionych do głosowania były 592 osoby, a w głosowaniu udział wzięło 345 wyborców, co oznacza frekwencję 58, 28%.

W wyborach prezydenckich w Czechowicach, podobnie jak i w całych Gliwicach, bezkonkurencyjny okazał się, od 25 lat rządzący miastem, Zygmunt Frankiewicz:


 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00 (I termin), a w razie braku kworum o godzinie 18:15 (II termin) w Starej Szkole w Gliwicach Czechowicach przy ul. Nad Łąkami 1.

Plan Zgromadzenia:

 1. Otwarcie.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 3. Wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 czerwca 2017 roku.

 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w minionym roku.

 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 8. Dyskusja nad w/w sprawozdaniami.

 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań -uchwały.

 10. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty finansowej za 2017 rok.

 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2018/2019.

 12. Dyskusja nad planem pracy.

 13. Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na rok 2018/2019 -uchwała.

 14. Wolne wnioski.

 15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

 16. Zakończenie.

 

Materiały Walnego Zgromadzenia, w tym Sprawozdanie Finansowe, są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu (662 613 110).

 

Zapraszam w imieniu Zarządu SRCz

Andrzej Szelka, prezes

 

28 czerwca 2018 roku w Starej Szkole obradowało Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic.

Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przyjęto także plan pracy na rok kolejny.

Wybrane dokumenty Zgromadzenia:

Pozostałe dokumenty, m. in.  lista obecności, sprawozdanie finansowe i uchwały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, po uprzednim umówieniu terminu z prezesem.